ఇమెయిల్ ఐడి
పాస్ వర్డ్

పాస్ వర్డ్ మరచిపోతే

రిజిస్టర్డు ఈమెయిల్‌ ఐడి నమోదు చేయండి

‘ధృవీకరించండి’పై క్లిక్‌ చేశాక, మీ పాస్‌వర్డ్‌ని రీసెట్‌ చేసేందుకు మీకు ఈ-మెయిల్‌/ఎస్‌ఎంఎస్‌ ద్వారా 4 అంకెల నిర్థారణ కోడ్‌ అందుతుంది.

Enter the 4 digit verification code sent to your registered email ID/mobile number to reset password

New Password
Confirm New Password

Reset Password?

Password has successfully changed!

లేదా ఇక్కడ లాగ్ ఇన్ అవ్వండి

వివరాలను ఈ కింద నమోదు చేయండి

మొదటి పేరు
చివరి పేరు
ఇమెయిల్ ఐడి
మీడియా సెంటర్
సెట్ పాస్ వర్డ్
పాస్ వర్డ్ రూఢీ

లేదా దీనితో సైన్ అప్ చెయ్యండి

Enter the 4 digit verification code sent to your registered email ID/mobile number

Didn’t get the code?Resend Code

Help us get to know you better

What is your Date of Birth?
What do you identify as?
Where do you live?Street/locality
Pincode

Marital status

Enter your Bajaj motorcycle details below

Vehicle Registration Number
Last KM Reading

One last step before you start

  Submit

  Owned Bajaj motorcycle previously

  If yes : Which one?

  Owned other vehicles

  Make and model
  Make and model
  CT100 - Khushiyon ka Jackpot

  ప్రతి దారి ధీటైన సవారీసరి కొత్త CT 110 ఎటువంటి క్లిష్టమైన దారులనైనా తట్టుకునేలా తయారుచేయబడింది. కఠినమైన, దృఢమైన ఇంజిన్ తో, బలిష్టంగా తయారుచేయబడి మరియు సరి కొత్త సెమీ-నాబీ టైర్లను కలిగి, ఎటువంటి క్లిష్టమైన ప్రదేశాలలోనైనా దూసుకుపోయేలా తయారుచేయబడింది.

  లక్షణాలను చూడండి

  మీ అనుభవాన్ని మరియు మా సర్వీసును మెరుగుపరుచుకోవడానికి, మేము సొంత మరియు థర్డ్ పార్టీ కుకీస్ ను ఉపయోగిస్తాము. మీరు ఈ ఫీచరును ఎలా నిలిపివేయాలో తెలుసుకోవడానికిఇక్కడ క్లిక్ చేయండిఈ వెబ్ సైటులో బ్రవుజ్ చేయడం మరియు ఇంటరాక్ట్ చేయడం కొనసాగించినట్లయితే కుకీసును అంగీకరించినవారవుతారు. అంగీకరించండిAccept
  I’M INTERESTED INPlease select bike model
  • Fill in your details for an enquiry
  • Please select your state
  • Please select your city
  • Please enter your name
  • Please enter your email
  • Please enter your mobile number
  • Readmore
  • Starting at
  thank you

  Your enquiry has been registered with us, our representatives will get back to you shortly.

  send a new query
  thank you

  We already have your details. Our representatives will get back to you shortly.

  send a new query
  x

  By signing this form/checking this box, you acknowledge and agree that we may use the information you share with us, to communicate with you through e-mails, text messages and calls, in order to provide our product or service related information and/or for promotional and marketing purposes. All information provided will be secured and processed as per ourPrivacy Policy

  Bajaj CT 110 Price

  Variant NameVariant Price

  Variant NameVariant Price

  Ex-showroom price -(change city)

  Prices indicated are the ex-showroom prices for the selected city limits only.

  All prices are subject to change, and Bajaj Auto Ltd. reserves the right to modify the prices.