ਮਾਪਦੰਡBajaj CT 110Bajaj CT 100Hero HF DeluxeTVS SportCT 110 ਦੇ ਫ਼ਾਇਦ
ਇੰਜਣ115 cc99.2 cc97.2 cc99.7 ccਦਮਦਾਰ ਇੰਜਣ, ਜੋ ਮਇਲੇਜ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰ
ਪਾਵਰ6.33 kW (8.6 PS) @ 7000 rpm6 kW (8.2 PS) @ 7500 rpm6.14 kW (8.36 PS) @ 8000 rpm5.7 kW (7.8 PS) @ 7500 rpmਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ਼ ਨਨਪਟਨ ਦੇ ਲਈ
ਨਪਛਲਾ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨSNS-ਸਨਪਰੰਗ ਇਨ ਸਨਪਰੰਗਡਬਲ ਸਨਪਰੰਗ(SNS)ਰੈਗੂਲਰਰੈਗੂਲਰਖ਼ਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਡਬਲ ਸਨਪਰੰਗ
ਟਾਇਰ3.00x17, ਸੈਮੀ-ਨੌਬੀ ਟਰੈਡ ਪੈਟਰਨ76.2 mm, ਰੈਗੂਲਰ ਟਰੈਡ ਪੈਟਰਨ69.9 mm, ਰੈਗੂਲਰ ਟਰੈਡ ਪੈਟਰਨ69.9 mm,ਰੈਗੂਲਰ ਟਰੈਡਪੈਟਰਨਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਨਕਲਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਨਿਰ ਪਕੜ
ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ(mm)170169165170ਉੱਚੀਆਂ -ਨੀਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸੁਰੱਨਖਆ
ਭਾਰ (ਨਕਲੋ)116109107108.5ਖ਼ਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਨਿਰਤਾ

ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਨਤਯੋਗੀ ਬਰਾਂਡਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 13 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਅਨਧਕਾਨਰਤ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖ਼ੂਬੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ
I’M INTERESTED INPlease select bike model
  • Fill in your details for an enquiry
  • Please select your state
  • Please select your city
  • Please enter your name
  • Please enter your email
  • Please enter your mobile number
  • Readmore
  • Starting at
thank you

Your enquiry has been registered with us, our representatives will get back to you shortly.

send a new query
thank you

We already have your details. Our representatives will get back to you shortly.

send a new query
x

By signing this form/checking this box, you acknowledge and agree that we may use the information you share with us, to communicate with you through e-mails, text messages and calls, in order to provide our product or service related information and/or for promotional and marketing purposes. All information provided will be secured and processed as per ourPrivacy Policy

Price Info

Variant NameVariant Price

Variant NameVariant Price

Ex-showroom price -(change city)

Prices indicated are the ex-showroom prices for the selected city limits only.

All prices are subject to change, and Bajaj Auto Ltd. reserves the right to modify the prices.