ടകങ്ങൾBajaj CT110Bajaj CT100Hero HF DeluxeTVS SportCT 110 അഡ്വാൻന്റേജ്
ഞ്ചിൻ115 cc99.2 cc97.2 cc99.7 ccമൈലേജിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സുദൃഢമായ എഞ്ചിൻ
വർ6.33 kW (8.6 PS) @ 7000 rpm6 kW (8.2 PS) @ 7500 rpm6.14 kW (8.36 PS) @ 8000 rpm5.7 kW (7.8 PS) @ 7500 rpmറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള റോഡ് സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്
ന്നിലെ സസ്പെൻഷൻസ്പ്രിങ്ങ് ഇൻ സ്പ്രിങ്ങ്ബിൾ സ്പ്രിംഗ് (Sns)റെഗുലർറെഗുലർശം റോഡുകളിലും സുഖകരമായ യാത്രയ്ക്ക് ഡബിൾ സ്പ്രിംഗ്
റുകൾ3.00x17, സെമി-നോബി ട്രെഡ് പാറ്റേൺ76.2 mm, റെഗുലർ ട്രെഡ് പാറ്റേൺ69.9 mm, റെഗുലർ ട്രെഡ് പാറ്റേൺ69.9 mm, റെഗുലർ ട്രെഡ് പാറ്റേൺകഠിനമായ റോഡുകളിൽ ഉറച്ചതും സുസ്ഥിരവുമായ പിടുത്തം
ഗ്രൌണ്ട് ക്ലിയറൻസ് (mm)170169165170ഉയർന്ന ഗ്രൌണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കൊണ്ട് സമതലമല്ലാത്ത റോഡുകളിലും സുരക്ഷ
ഭാരം (കി.ഗ്ര.)116109107108.5മോശം റോഡുകളിലും സ്ഥിരത

All other competition brands' data are taken from the respective brands official websites as on 13 May 2018

നിങ്ങളുടെ അനുഭവവും ഞങ്ങളുടെ സേവനവും മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുക്കിസിനോടൊപ്പം മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ കുക്കിസും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് . ഈ സവിശേഷത അപ്രാപ്തമാക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ , എങ്ങനെ എന്നറിയുവാൻ ഇവിടെ  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക  ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നതും സംവദിക്കുന്നതും തുടരുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നുAccept
I’M INTERESTED INPlease select bike model
  • Fill in your details for an enquiry
  • Please select your state
  • Please select your city
  • Please enter your name
  • Please enter your email
  • Please enter your mobile number
  • Readmore
  • Starting at
thank you

Your enquiry has been registered with us, our representatives will get back to you shortly.

send a new query
thank you

We already have your details. Our representatives will get back to you shortly.

send a new query
x

By signing this form/checking this box, you acknowledge and agree that we may use the information you share with us, to communicate with you through e-mails, text messages and calls, in order to provide our product or service related information and/or for promotional and marketing purposes. All information provided will be secured and processed as per ourPrivacy Policy

Price Info

Variant NameVariant Price

Ex-showroom price -(change city)

Prices indicated are the ex-showroom prices for the selected city limits only.

All prices are subject to change, and Bajaj Auto Ltd. reserves the right to modify the prices.