Ethiopia Flag
HabmurgerMenuIcon
Close-Image

Contact Us

Bajaj Auto

International Business, Bajaj Auto Ltd.

Akurdi, Pune 411035, India.

Distributors

Warka Industries Ltd. Ethiopia_ Warka-2LOGO-NEW-transparent-190-x-75

Warka Trading House PLC, PO Boxer 19639, Piassa Street House no 191, Next to Wegagen Bank, Addis Ababa, Ethiopia.