ప్రతి ఢీలో ఎక్స్
ట్రా దృఢత్వం

 • పవర్ ఎక్స్ ట్రా దృఢత్వం

  115 cc ఇంజన్ యొక్క శక్తి మరియు
  పిక్అప్ లని అనుభవించండి.

 • స్టైల్ ఎక్స ట్రా దృఢత్వం

  దృఢమైన రూపం, కొత్త
  రంగులు, కొత్త డిజైన్

 • శక్తివంతమైన ఎక్స్ ట్రా దృఢత్వం

  SnS సస్పెన్షన్ మరియు
  బలమైన క్రాష్ గార్డ్స్

 • ఎక్స్ షోరూం ధర

  *

  in Delhi

  పట్టణం మార్చండి
పవర్ ఎక్స్ ట్రా దృఢత్వం

శక్తివంతమైన ఇంజన్

115 CC ఇంజన్
శక్తివంతమైన 115 cc పిక్అప్ మరియు సమర్థవంతమైన మైలేజీతో
DTS-i ఇంజన్
స్టైల్ ఎక్స ట్రా దృఢత్వం

దృఢమైన రూపం మరియు డిజైన్

రబ్బర్ ట్యాంక్ ప్యాడ్స్ తో ట్యాంక్
ఎక్స్ ట్రా దృఢత్వం రైడింగ్ సౌకర్యం మరియు స్టైల్ కోసం
స్టైల్ ఎక్స ట్రా దృఢత్వం

దృఢమైన రూపం మరియు డిజైన్

సురక్షితమైన గ్రిప్ కోసం ఛైల్డ్ ఫుట్ హోల్డ్
పిల్లలు వాహనంపై ప్రయాణిస్తునప్పుడు మీరు ఆందోళన లేకుండా ఉంటారు మరియు మరింత రైడ్ చేస్తారు
స్టైల్ ఎక్స ట్రా దృఢత్వం

దృఢమైన రూపం మరియు డిజైన్

మెరుగ్గా పాదం ఉంచడానికి 3వ ఫుట్ రెస్ట్
ఎక్కువ దూరం రైడ్ చేసేటప్పుడు మీరు సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించవచ్చు
శక్తివంతమైన ఎక్స్ ట్రా దృఢత్వం

బలమైనది మరియు దృఢమైంది

దృఢమైన హెడ్ ల్యాంప్ వైజర్
హెడ్ ల్యాంప్ కి ఎక్స్ ట్రా దృఢమైన రక్షణ కోసం బలమైన వైజర్
శక్తివంతమైన ఎక్స్ ట్రా దృఢత్వం

బలమైనది మరియు దృఢమైంది

సెమీ నాబీ టైర్స్
అత్యంత క్లిష్టమైన రహదారులు పై బలమైన గ్రిప్ కోసం
శక్తివంతమైన ఎక్స్ ట్రా దృఢత్వం

బలమైనది మరియు దృఢమైంది

ఇంజన్ ని కాపాడటానికి సర్క్యూలర్ బెల్లీ ప్యాన్
కఠినమైన రహదారులు పై ఇంజన్ ని రక్షించడానికి ఎక్స్ ట్రా దృఢత్వం
శక్తివంతమైన ఎక్స్ ట్రా దృఢత్వం

బలమైనది మరియు దృఢమైంది

ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్స్ పై స్టైలిష్ బెల్లోస్
మూలలకు సౌకర్యవంతంగా తిప్పడానికి కఠినమైన మరియు స్టైలిష్ బెల్లోస్
శక్తివంతమైన ఎక్స్ ట్రా దృఢత్వం

బలమైనది మరియు దృఢమైంది

బలమైన క్రాష్ గార్డ్స్
ఎక్స్ ట్రా దృఢత్వం, స్థిరమైన మరియు సురక్షితమైన రైడ్ కోసం- రోడ్డు ఏ విధంగా ఉన్నా కూడా
శక్తివంతమైన ఎక్స్ ట్రా దృఢత్వం

బలమైనది మరియు దృఢమైంది

డబల్ స్టిచ్ డ్ మరియు మందమైన ప్యాడెడ్ సీట్
క్లిష్టమైన రహదారుల్లో కూడా రైడర్ మరియు పిలియన్ కి కూడా అద్భుతమైన సౌకర్యాన్ని ఇస్తుంది
శక్తివంతమైన ఎక్స్ ట్రా దృఢత్వం

బలమైనది మరియు దృఢమైంది

భారీ లోడ్ కోసం ప్లాట్ ఫాం-రకం కారియర్
పెద్ద, భారీ వస్తువులు ఉంచడానికి ఎక్స్ ట్రా దృఢత్వం

CT 110X ధర మరియు వివరణలు

కి ప్రారంభం

*
ఎక్స్ షూరం. Delhi పట్టణం మార్చండి

సాధారణ సమీక్ష

 • 115 cc DTS-i ఇంజన్ తో ఎక్స్ ట్రా దృఢత్వపు సామర్థ్యం.
 • గుండ్రని హెడ్ ల్యాంప్స్ & వైజర్ తో ఎక్స్ ట్రా దృఢత్వపు శక్తి
 • పెద్ద ట్యాంక్ & ట్యాంక్ ప్యాడ్స్ తో ఎక్స్ ట్రా దృఢత్వపు స్టైల్

కి ప్రారంభం

*
ఎక్స్ షూరం. Delhi పట్టణం మార్చండి

సాధారణ సమీక్ష

 • 115 cc DTS-i ఇంజన్ తో ఎక్స్ ట్రా దృఢత్వపు సామర్థ్యం.
 • గుండ్రని హెడ్ ల్యాంప్స్ & వైజర్ తో ఎక్స్ ట్రా దృఢత్వపు శక్తి
 • పెద్ద ట్యాంక్ & ట్యాంక్ ప్యాడ్స్ తో ఎక్స్ ట్రా దృఢత్వపు స్టైల్
We use our own and third party cookies in order to improve your experience and our service. If you wish to disable this feature   click here   to know how. By continuing to browse and interact on this website you consent to the use of cookies. Accept
Select your location

Get a Call Back

Thank You for your interest!

We will reach out to you soon.

Dealer details as per your selection are

Dealer Name -
Dealer Number -
Dealer Address -
Step into the e-showroom and
explore your bike now!