ਹਰ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ
ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ

 • ਪਾਵਰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ

  115cc ਇੰਜਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਪਿੱਕਅਪ
  ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ

 • ਸਟਾਇਲ ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ

  ਜਾਨਦਾਰ ਲੁਕਸ, ਨਵੇਂ ਰੰਗ,
  ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ

 • ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ

  SnS ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ
  ਕ੍ਰੈਸ਼ ਗਾਰਡਸ

 • ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਪ੍ਰਾਇਸ

  *

  in Delhi

  ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲੋ
ਪਾਵਰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ

ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੰਜਣ

115 CC ਇੰਜਣ
ਗ੍ਰੇਟ ਪਿਕ-ਅਪ ਨਾਲ ਪਾਰਵਫੁੱਲ 115 cc DTS-i ਆਈਇੰਜਣ ਅਤੇ ਮਾਇਲੇਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ
ਸਟਾਇਲ ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ

ਜਾਨਦਾਰ ਲੁਕਸ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ

ਰਬੜ ਟੈਂਕ ਪੈਡਸ ਵਾਲਾ ਟੈਂਕ
ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ ਰਾਇਡਿੰਗ ਕੰਫਰਟ ਅਤੇ ਸਟਾਇਲ ਲਈ
ਸਟਾਇਲ ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ

ਜਾਨਦਾਰ ਲੁਕਸ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗ੍ਰਿਪ ਲਈ ਚਾਇਲਡ ਫੁਟਹੋਲਡ
ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਇਡ ਕਰ ਸਕੋ
ਸਟਾਇਲ ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ

ਜਾਨਦਾਰ ਲੁਕਸ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ

ਪੈਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ 3ਜਾ ਫੁਟਰੈਸਟ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਰਾਇਡਸ ‘ਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਆਸਣ ਬਦਲ ਸਕੋ
ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ

ਕੜਕ ਹੈਡਲੈਂਪ ਵਾਇਜ਼ਰ
ਹੈਡਲੈਂਪ ਲਈ ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਇਜ਼ਰ
ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ

ਸੈਮੀ ਨੋਬੀ ਟਾਇਰਸ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਲਈ।
ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ

ਇੰਜਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਬੈਲੀ ਪੈਨ
ਉਬੜ-ਖਾਬੜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਜਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ।
ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ

ਫਰੰਟ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਟਾਇਲਿਸ਼ ਬੈਲੋਸ
ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨਰ ਕਾਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਟਾਇਲਿਸ਼ ਬੈਲੋਸ।
ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਗਾਰਡਸ
ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ ਲਈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਈਡ-ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸੜਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ।
ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ

ਡਬਲ ਸਟਿਚਡ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਪੈਡ ਵਾਲੀ ਸੀਟ
ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਾਇਡਰ ਅਤੇ ਪਿਛੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ

ਹੈਵੀ ਲੋਡ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਾਇਪ ਕੈਰੀਅਰ
ਵੱਡੀਆਂ, ਭਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ ਕੈਰੀਅਰ।

CT 110X ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ

ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

*
ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ Delhi ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲੋ

ਵਿਵਰਣ

 • 115 cc DTS-i ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ
 • ਗੋਲ ਹੈਡਲੈਂਪਸ ਅਤੇ ਵਾਇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ
 • ਵੱਡੇ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਡਸ ਨਾਲ ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ ਸਟਾਇਲ

ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

*
ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ Delhi ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲੋ

ਵਿਵਰਣ

 • 115 cc DTS-i ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ
 • ਗੋਲ ਹੈਡਲੈਂਪਸ ਅਤੇ ਵਾਇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ
 • ਵੱਡੇ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਡਸ ਨਾਲ ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੜਕ ਸਟਾਇਲ
We use our own and third party cookies in order to improve your experience and our service. If you wish to disable this feature   click here   to know how. By continuing to browse and interact on this website you consent to the use of cookies. Accept
Select your location

Get a Call Back

Thank You for your interest!

We will reach out to you soon.

Dealer details as per your selection are

Dealer Name -
Dealer Number -
Dealer Address -
Step into the e-showroom and
explore your bike now!